Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Расяснителна кампания 2019
Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Потърсете в сайта
Общинска избирателна комисия Аврен
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове