Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Потърсете в сайта
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове