ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Общински съветници

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АВРЕН,

МАНДАТ 2015-2019 г.

 

 

1. СВЕТЛАНА НЕДКОВА ГЕОРГИЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ

 
 /assets/OS/2015/IMG_4370.jpg 2.    Недко Стоянов Недялков

/assets/OS/7.JPG 3.    Тодор Русев Йорданов

 
/assets/OS/2015/pic0000 002.jpg4.    Ивелина Живкова Томова
 
/assets/OS/2015/IMG_0128(1).JPG 5.    Таня Костадинова Великова
 
6.    Георги Атанасов Майков

7.    Шукри Мустафов Ахмедов

/assets/OS/2015/mustafa.jpg 8.    Мустафа Шукриев Ахмедов

/assets/OS/2015/danail chaushev.jpg 9.    Данаил Ясенов Чаушев

 /assets/OS/2015/P1200734.JPG 10.    Симеон Димитров Костадинов
 
 /assets/OS/2015/P1200731.JPG 11.    Стоян Георгиев Стоянов
 
 /assets/OS/2015/P1200728.JPG 12.    Шабан Алиев Насуфов
 
 /assets/OS/2015/P1200730.JPG 13.    Емилиян Емилов Йорданов

Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове