Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Потърсете в сайта
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове