Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Расяснителна кампания 2019
Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Потърсете в сайта
Общинска избирателна комисия Аврен
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове