ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
с. Казашка река

    

 

Кметско наместничество с. Казашка река

 

Кметски наместник Никола Николов

 

– телефон за контакти 095101/2231

 

Селскостопански и горски фонд – 6 600 дка

 

Структуро-определящ отрасъл – селско стопанство

 

Комуникации и инфраструктура – добра пътна връзка, добра водопроводна мрежа,пощенски клон, пенсионерски клуб, магазини за хранителни стоки, оранжерийно производство на зеленчуци, възможност за газификация

 

Природни забележителности – уединеността от околният свят и живописната природа около селото, предлагат спокойствие и отмора за жителите и гостите на селото. Църква строена през 1910 г.

Образование - целодневна детска градина

 

Здравеопазване – 1 лекарска практика

 

Празник на населеното място – първи ноември

 

Възможност за инвестиции – селско стопанство, оранжерийно производство

 

Потърсете в сайта
Общинска избирателна комисия Аврен
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове