Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
с. Садово

   

Кметски наместник: Севдалина Димитрова

 

– телефон за контакт 095108/2220

 

Земеделски и горски фонд – 16 800 дка

 

Комуникации и инфраструктура – добра пътна връзка, добра водопроводна система, пощенски клон, магазин за хранителни стоки, гостилница,

 

Културни институти и паметници на културата – читалище “Христо Ботев” с детска група за песни и танци, църквата “Св. Димитър”, с подкрепата на читалището се организират множество прояви, обединяващи различните етноси при религиозни и официални празници

Образование – целодневна детска градина 

 

Здравеопазване – 1 лекарска практика

 

Празник на населеното място – Димитров ден

Възможност за инвестиции – в сферата на дърводобива и добиването на инертни материали, както са възможни инвестиции в селското стопанство .

Потърсете в сайта
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове