Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Документ №[Filter]
Регистрирана на[Filter]
Име на процедура[Filter]
Срок за подаване на оферти[Filter]
Резултат от процедурата[Filter]
Спечелил[Filter]
URL адрес[Filter]
Правно основание[Filter]
Файл[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
ОБП022.10.2009 г.шеяш22.10.2009 г.fgfgfОбщина Аврен оажожажаож 
ОБП419.11.2009 г.'Рехабилитация на напорен водопровод от ПС 'Червения мост' до водоеми с.Близнаци - 2 етап' Избран изпълнител'Ескана' АДПосети връзкатаНВМОП 
ОБП525.11.2009 г.'Изработка на работни проекти за четири читалища, находящи се в с.Аврен, с.Синдел, с.Равна гора, с.Близнаци, община Аврен'25.6.2009 г.Избран изпълнител'Химпроект Девня' ООДПосети връзкатаНВМОП - открит конкурс 
ОБП823.12.2009 г.'Изработка на работни проекти за четири читалища, находящи се в с.Аврен, с.Синдел, с.Равна гора, с.Близнаци, община Аврен'23.12.2009 г.избран изпълнител извършена услуга'Химпроект Девня' ООДПосети връзкатаНаредба за възлагане на малки обществени поръчки 
ОБП-105.1.2010 г.'Изграждане на магистрален водопровод 'Камчийски пясъци' 3-ти етап, подобект 'Участък от Старо Оряхово до водоеми к.к. 'Камчия'05.1.2010 г.избран изпълнител'Консорциум Варна - Бургасстрой' ДЗЗДПосети връзкатаЗакон за обществените поръчки 
ОБП-210.7.2009 г.'Упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт по време на СМР за четири читалища, находящи се в с.Аврен, с.Синдел, с.Равна гора и с. Близнаци, община Аврен избран изпълнител - отказ да сключи договор на основание чл.24,ал.1, т.4 от НВМОП - прекратена процедура'Инекс консулт' ООДПосети връзкатаНаредба за възлагане на малки обществени поръчки 
ОБП-316.10.2009 г.'Упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт по време на СМР за четири читалища, находящи се в с.Аврен, с.Синдел, с.Равна гора и с.Близнаци, община Аврен Прекратена на основание чл.24, ал.1, т.2 от НВМОП Посети връзкатаНВМОП 
ОБП-430.11.2009 г.'Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на община Аврен' разглеждане на оферти Посети връзкатаНВМОП 
ОБП-511.6.2009 г.'Ремонт и обновяване на образователната инфраструктура на територията на община Аврен' Възложена'Тимбилд' ЕООДПосети връзкатаНВМОП 
ОБП-607.1.2010 г.'Рехабилитация на пътни участъци от общинска пътна мрежа в Община Аврен' Възложена'Инжконсултпроект' ООДПосети връзкатаНВМОП 
ОБП-707.1.2010 г.Сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на територията на община Аврен Възложена'Адиан АМГ' ЕООДПосети връзкатаЗОП 
ОБП-807.1.2010 г.'Доставка на горива, масла и дрл консумативи за превозните средства собственост на община Ав'рен Възложена'Петрол' АДПосети връзкатаЗОП 
ОБП-907.1.2010 г.'Превоз на общински служители по маршрутен график' Възложена'Габъра - Георги Недялков' ЕООДПосети връзкатаЗОП 
ОБП-1007.1.2010 г.'Превоз на учители по маршрутен график' ВъзложенаЕТ 'Ченсфийлд - 55 - Стефко Стефанов'Посети връзкатаЗОП 
ОБП-1108.1.2010 г.'Ремонт пенсионерски клуб с.Здравец' Възложена  НВМОП 
ОБП-1208.1.2010 г.'Довършителни работи в пенсионерски клуб с.Садово' ВъзложенаЕТ 'Камчия 99' НВМОП 
ОБП-1308.1.2010 г.'Ремонт покрив физкултурен салон ОУ Аврен' ВъзложенаЕТ 'Камчия 99' НВМОП 
ОБП-1408.1.2010 г.'Ремонт стая социални дейности Аврен' ВъзложенаЕТ 'Жана' НВМОП 
ОБП-1508.1.2010 г.'Текущ ремонт покрив ЦДГ 'Аврен' ВъзложенаЕТ 'Жана' НВМОП 
ОБП-1608.1.2010 г.'Саниране физкултурен салон ОУ Аврен' ВъзложенаЕТ 'Камчия 99' НВМОП 
ОБП-1708.1.2010 г.'Ремонт външна канализация кметство с. Царевци' ВъзложенаЕТ 'Камчия 99' НВМОП 
ОБП-1808.1.2010 г.'Ремонт ел. инсталация читалище с.Круша' Възложена'Ригелс' ООД НВМОП 
ОБП-1908.1.2010 г.'Ремонт кметство с.Садово' Възложена'Ерхи' ЕООД НВМОП 
ОБП-2008.1.2010 г.'Вътрешен ремонт здравна служба с. Близнаци' Възложена'Стоянов интериор 76' ЕООД НВМОП 
ОБП-2108.1.2010 г.'Ремонт външна канализация ОУ с. Аврен' ВъзложенаЕТ 'Камчия 99' НВМОП 
ОБП-2208.1.2010 г.'Направа ограда стадион с. Тръстиково' ВъзложенаЕТ 'САШО - 94' НВМОП 
ОБП-2308.1.2010 г.'Довършителни работи съблекалня и направа ограда стадион с.Дъбравино' ВъзложенаЕТ 'Жана' НВМОП 
ОБП-2408.1.2010 г.'Изграждане на ритуален дом гробищен парк с.Садово' Възложена'Ерхи' ЕООД НВМОП 
ОБП-2508.1.2010 г.'Парк пред здравна служба с.Синдел' Възложена'СИМА ТРЕЙД 1' ЕООД НВМОП 
ОБП-2608.1.2010 г.'Основен ремонт покрив на здравна служба с. Бенковски' ВъзложенаЕТ 'Камчия 99' НВМОП 
ОБП-2708.1.2010 г.'Ремонт информационен център Камчия' Възложена'СИМА ТРЕЙД 1' ЕООД НВМОП 
ОБП-2808.1.2010 г.'Ремонт спирка и площад с.Дъбравино' ВъзложенаЕТ 'Камчия 99' НВМОП 
ОБП-2908.1.2010 г.Изграждане чешма с.Дъбравино до училищен двор' ВъзложенаЕТ 'Камчия 99' НВМОП 
ОБП-3008.1.2010 г.'Ремонт джамия с.Дъбравино' ВъзложенаЕТ 'Камчия 99' НВМОП 
ОБП-3108.1.2010 г.'Изграждане ловна хижа с.Аврен' Възложена'МОНОЛИТ - УЗУНОВ' ЕООД НВМОП 
ОБП-3208.1.2010 г.'Ремонт читалище и библиотека с.Круша' ВъзложенаЕТ 'БАНК - Ибрям Саидов НВМОП 
ОБП-3308.1.2010 г.'Вътрешен ремонт и външно боядисване здравна служба с.Бенковски' ВъзложенаЕТ 'Камчия 99' НВМОП 
ОБП-3408.1.2010 г.'Груб строеж параклис с.Болярци' Възложена'Ригелс' ООД НВМОП 
ОБП-3508.1.2010 г.'Направа ограда детска градина с. Казашка река' ВъзложенаЕТ 'Кармен' НВМОП 
ОБП-3608.1.2010 г.'Ремонт здравна служба с.Приселци' Възложена'СИМА ТРЕЙД 1' ЕООД НВМОП 
ОБП-3708.1.2010 г.'Ремонт клуб на пенсионера с.Здравец' Възложена'СИМА ТРЕЙД 1' ЕООД НВМОП 
ОБП-3808.1.2010 г.'Основен ремонт на покрив православен храм с.Казашка река' Възложена'ТУВАР' ООД НВМОП 
ОБП-3908.1.2010 г.Ремонт стадион с.Тръстиково' Възложена'Стоянов интериор 76' ЕООД НВМОП 
ОБП-4008.1.2010 г.'Външен ремонт и боядисване читалище с.Круша'08.1.2010 г.ВъзложенаЕТ 'БАНК - Ибрям Саидов НВМОП 
ОБП-4108.1.2010 г.'Ремонт на фасада сграда Просвета Аврен'08.1.2010 г.Възложена'Стимекс' ЕООД НВМОП 
ОБП-4208.1.2010 г.'Оформяне център с.Казашка река' ВъзложенаЕТ 'Кармен' НВМОП 
ОБП-4308.1.2010 г.'Ремонт работилница ОУ Аврен' ВъзложенаЕТ 'Камчия 99' НВМОП 
ОБП-4408.1.2010 г.'Основен ремонт външен тоалет читалище с.Китка' ВъзложенаЕТ 'Камчия 99' НВМОП 
ОБП-4508.1.2010 г.'Ремонт фасада православен храм с.Казашка река' Възложена'ТУВАР' ООД НВМОп 
ОБП-4608.1.2010 г.'Дрениране на подпочвени води църква с.Аврен' ВъзложенаЕТ 'Камчия 99' НВМОП 
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
[Condition]Създай филтър