Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Срок начална дата[Filter]
Срок крайна дата[Filter]
Тип на вр. разрешително[Filter]
Стока[Filter]
Съоръжение[Filter]
Място[Filter]
Площ[Filter]
Търговец[Filter]
v
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
31.8.2004 г.31.10.2004 г.Категоризация  КК Камчия60 стаи'Камчия' АД
31.8.2004 г.31.10.2004 г.Категоризация  КК Камчия65 стаи'Камчия' АД
10.12.2004 г.10.2.2005 г.Категоризация  с.Аврен20 места'Воланс' ЕООД
21.1.2005 г.21.3.2005 г.Категоризация  с.Близнаци20 места'БЪЛГАРСКА ЛОГИСТИКА' ЕООД
30.5.2005 г.30.7.2005 г.Категоризация  с.Близнаци9 стаи'Минкови' ООД
02.6.2005 г.02.8.2005 г.Категоризация  КК Камчия300 места'Импулс-Е' АД
22.6.2005 г.22.8.2005 г.Категоризация  КК Камчия50 места'ФСП-Продукт' ООД
23.6.2005 г.23.8.2005 г.Категоризация  КК Камчия11 стаиЕТ 'Алетс-ИВ-Иванка Гасашка'
28.6.2005 г.28.8.2005 г.Категоризация  КК Камчия50 местаЕТ 'Мишоекспрес-91-Диана Димитрова'
06.7.2005 г.06.9.2005 г.Категоризация  с.Приселци20 местаЕТ 'С.К.Е.М.П-Павлин Неделчев'
13.7.2005 г.13.9.2005 г.Категоризация  КК Камчия24 стаи'Денисим' ООД
18.8.2005 г.18.10.2005 г.Категоризация  КК Камчия50 местаСД 'РАП СИМОВ И СИЕ'
23.8.2005 г.23.10.2005 г.Категоризация  с.Садово20 местаЕТ 'ТЕДИ-СГ-СТОЯН СТОЯНОВ'
31.8.2005 г.31.10.2005 г.Категоризация  КК Камчия50 местаЕТ 'Меркур-48-Стоян Минчев'
21.9.2005 г.21.11.2005 г.Категоризация  с.Приселци20 местаДЗЗД 'Жоро-2000'
15.11.2005 г.15.1.2006 г.Категоризация  КК Камчия20 местаЕТ 'Герлово-Геид-Иван Иванов'
15.11.2005 г.15.1.2006 г.Категоризация  КК Камчия62 стаиЕТ 'Герлово-Геид-Иван Иванов'
15.11.2005 г.15.1.2006 г.Категоризация  КК Камчия50 местаЕТ 'Герлово-Геид-Иван Иванов'
08.2.2006 г.08.4.2006 г.Категоризация  КК Камчия50 местаЕТ 'Никола Иванов- КИНИ СИ'
07.4.2006 г.07.6.2006 г.Категоризация  с.Здравец20 местаЕТ 'Кики-123-Кирил Драгнев'
17.5.2006 г.17.7.2006 г.Категоризация  КК Камчия150 местаЕТ 'Мута-Димитър Щерев'
26.5.2006 г.26.7.2006 г.Категоризация  м-т Генкова пещера20 стаи'АУТОБАЗАР' ЕООД
26.5.2006 г.26.7.2006 г.Категоризация  м-т Генкова пещера50 места'АУТОБАЗАР' ЕООД
26.5.2006 г.26.7.2006 г.Категоризация  м-т Генкова пещера30 места'АУТОБАЗАР' ЕООД
26.5.2006 г.26.7.2006 г.Категоризация  с.Китка20 местаЕТ 'Д.И.К.-ДИМКА ПЕТРОВА'
01.6.2006 г.01.8.2006 г.Категоризация  КК Камчия32 стаиДП 'Транспортно строителство и възстановяване'
07.6.2006 г.07.8.2006 г.Категоризация  КК Камчия250 места'СОК 'Камчия' ЕАД
07.6.2006 г.07.8.2006 г.Категоризация  КК Камчия47 места'СОК 'Камчия' ЕАД
07.6.2006 г.07.8.2006 г.Категоризация  КК Камчия24 места'СОК 'Камчия' ЕАД
07.6.2006 г.07.8.2006 г.Категоризация  КК Камчия48 места'СОК 'Камчия' ЕАД
07.6.2006 г.07.8.2006 г.Категоризация  КК Камчия50 местаЕТ 'Мери-Марияна Тошинова'
12.6.2006 г.12.8.2006 г.Категоризация  КК Камчия74 стаи'Камчия ризорт' АД
12.6.2006 г.12.8.2006 г.Категоризация  КК Камчия50 местаРЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ – Благоевград
27.6.2006 г.27.8.2006 г.Категоризация  КК Камчия60 стаи'ИНВЕСТ БАЛКАН ТУР' ООД
28.6.2006 г.28.8.2006 г.Категоризация  КК Камчия24 стаиЕТ 'Нептун-НВ-Нели Георгиева'
28.6.2006 г.28.8.2006 г.Категоризация  КК Камчия100 места'ИНТЕР–РЕСТОРАНТ–ЯНАКИЕВ-СТИЛ' ЕООД
28.6.2006 г.28.8.2006 г.Категоризация  КК Камчия14 стаиИА „ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА Р.ДУНАВ”
07.7.2006 г.07.9.2006 г.Категоризация  КК Камчия24 стаиИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ „АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ”
24.7.2006 г.24.9.2006 г.Категоризация  с.Приселци18 местаЕТ 'С.К.Е.М.П-Павлин Неделчев'
01.8.2006 г.01.10.2006 г.Категоризация  КК Камчия12 стаиЕТ 'Пера-Петър Петров'
02.8.2006 г.02.10.2006 г.Категоризация  КК Камчия9 стаи'Модул' АД
22.8.2006 г.22.10.2006 г.Категоризация  КК Камчия13 стаи'Жити' АД
22.8.2006 г.22.10.2006 г.Категоризация  КК Камчия10 стаиЕТ 'Донау-Христо Илиев'
28.9.2006 г.28.11.2006 г.Категоризация  КК Камчия20 стаи'ЕМУ' АД
28.9.2006 г.28.11.2006 г.Категоризация  КК Камчия8 стаи'ВИЛИ БГ' ЕООД
03.10.2006 г.03.12.2006 г.Категоризация  с.Аврен46 местаЕТ 'Вега-90-Стойчо Иванов'
03.10.2006 г.03.12.2006 г.Категоризация  КК Камчия7 стаи'ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ' АД
03.10.2006 г.03.12.2006 г.Категоризация  КК Камчия6 стаиЕТ 'Здравец-Пламен Георгиев'
03.10.2006 г.03.12.2006 г.Категоризация  с.Здравец50 местаЕТ 'Здравец-Пламен Георгиев'
08.12.2006 г.08.2.2007 г.Категоризация  с.Близнаци20 места'Минкови' ООД
Страница
Prev
[1]
2
3
4
Next
[Condition]Създай филтър