Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Информация за стипендиантската програма на Немската федерална фондация за околна среда
19.11.2018
В Общинска администрация – Аврен постъпи писмо относно информация за стипендиантската програма на Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти (вкл. и настоящи докторанти) за работен стаж в Германия в областта на околната среда.
Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове