Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Съобщение
02.04.2019

Във връзка с насрочените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год., Общинска администрация – Аврен уведомява гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, отговарят на условията, посочени в чл. 350, ал. 2 от Изборния кодекс и желаят да гласуват, че е необходимо в срок до 15 април 2019 год. включително да представят заявление – декларация до кмета на Община Аврен/ кмета на кметството/ кметския наместник  за вписване в избирателния списък – част II на съответното населено място (приложение № 11- ЕП).

 

                Общинска администрация – Аврен

 

 

 

In relation to the elections of Bulgarian members to the European Parliament to be held on 26 May 2019, the Municipal Administration of Avren notifies the citizens of other EU member-states with prolonged or permanent resident status in the Republic of Bulgaria meeting the provisions under art. 350, par. 2 of the Election Code and wishing to vote, to submit their Applications – Declarations,  by 15 April 2019 at the latest, to the Mayor of Avren Municipality or the local mayor or deputy mayor, for inclusion in the electoral register, part II, for the relevant locality (Application No. 11- ЕП).

 

 

                Municipal Administration of Avren

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове