Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Покана за публично обсъждане на проекта на бюджета на Община Аврен за 2020 г.
13.12.2019

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 26, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Аврен ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2020 г.

Кметът на Община Аврен кани жители на общината, представители на местния бизнес, общински съветници, кметове на кметства, ръководители и второстепенни разпоредители с бюджет, звена на бюджетна издръжка и всички заинтересовани страни да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджета на Община Аврен, което ще се проведе на 20.12.2019 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Община Аврен.
 
Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове