Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Общински съвет на БЧК – Аврен ще раздава хранителни продукти
30.12.2019

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода от 05.02.2020 год. до 28.02.2020 год. включително състава на Общински съвет на БЧК – Аврен съвместно с кметовете / кметските наместници по населените места на територията на Община Аврен ще раздава индивидуални пакети с хранителни продукти.

Групите правоимащи лица, подлежащи на подпомагане по хранителната програма са:

  1. лица и семейства подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2017/2018 г.;
  2. майки (осиновителки), които са получили месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) през месец 08.2019 г.;
  3. лица и семейства, които са получили еднократна помощ за ученици записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2018/2019 г.;
  4. лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които са получили месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) през месец 08.2019 г.;
  5. лица и семейства, които са получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД през месец 08.2019 г.;
  6. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) през месец 08.2019 г., а по отношение на еднократните помощи - за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.;
  7. лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.

 

         Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане ще получат по 24,570 кг. от 16 вида хранителни продукти, както следва: пшенично брашно - 2 кг  /2 пакета по 1 кг/; ориз - 1 кг /1 пакет по 1 кг/; спагети - 1 кг  /2 пакета по 0,500 кг/; лютеница /- 0,500 кг кутия по 0,500 кг/; зелен фасул консерва - 2,400 кг  /3 кутии по 0,800 кг/; домати белени - 1,600 кг /2 кутии по 0,800 кг/; грах зелен - 1,600 кг /2 кутии по 0,800 кг/; гювеч консерва -1,600 кг /2 кутии по 0,800 кг/; конфитюр - 0,500 кг /1 кутия по 0,500 кг/; говеждо в собствен сос консерва - 0,300 кг /1 кутия по 0,300 кг/; говежди кюфтета в бял сос консерва - 0,600 кг /2 кутии по 0,300 кг/; пиле фрикасе консерва - 0,300 кг /1 кутия по 0,300 кг/; консерва риба -0,170 кг/1 кутия по 0,170 кг/; врял фасул - 3 кг /3 пакета по 1 кг/; леща - 4 кг /4 пакета по 1 кг/ и олио 4 литра /4 бутилки по 1 л./.

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове