Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Заповед № 299/20.03.2020 г. на Кмета на община Аврен за въвеждане на вечерен час за всички жители на територията на община Аврен от 21:00 часа до 05:00 часа
20.03.2020
Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове