Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Съобщение
20.03.2020

 

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната Общинска администрация Аврен уведомява своите жители, които са самотни, в риск,  възрастни лица без близки и роднини в населеното място, лица с увреждания  и др., които  спешно се нуждаят от съдействие за снабдяване с хранителни продукти, че могат да се обадят за помощ  в община Аврен  на  следните телефони:0894/497 077 – Христина Кондова – гл. специалист ЗСД и 05106/2250 – дежурен по община.

  

 

  
ОТ РЪКОВОДСТВОТО
НА ОБЩИНАТА
Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове