Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Община Аврен с финансовата подкрепа на Агенция за социално подпомагане предоставя безплатен обяд по Целева програма „Топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“.
18.05.2020
 
Дейностите по приготвяне и доставка на топъл обяд до дома на потребителите ще се предоставят в периода от 01.05.2020 год. до 19.06.2020 год. включително.   Приготвената храна ще се доставя ежедневно до дома на потребителите в работните дни. Наред с предоставянето на топъл обяд се предоставя възможност за оказване на съпътстваща подкрепа на потребителите, като закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата.   
Подборът на потребителите се извършва от общински служители, въз основа на определените от Агенция социално подпомагане целеви групи:
 
 -  лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.
-     уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.
-     лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
 
Кандидатите за социалната услуга по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ не са задължени да подават документи в Общинска администрация.
Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове