Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Покана за проектни предложения по обява за нова Конкурсна процедура на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
22.07.2020


Покана за проектни предложения по обява за нова Конкурсна процедура 33. 19-2020 г. на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 
24.07.2020


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Уведомяваме Ви, че Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е обявил Конкурсна процедура 33.19-2020 г. по приоритети. Допустими кандидатстващи институции: общински детски градини и училища.
Краен срок за кандидатстване: 13 август 2020 г., 14:00 ч.
 

Информацията е публикувана на електронната страница на Центъра:

https://coiduem.mon.bg/2020/07/13/%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5-8/
Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове