Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Съобщение
24.07.2020

Община  Аврен, област Варна уведомява населението на с. Аврен и с. Садово,  че поради авария във водопроводната мрежа през почивните дни ще има нарушения във водоподаването.
    
В тази връзка на 25 юли след 12.00 часа  общината осигурява питейна вода за нуждаещите се, както следва:
 за  с. Аврен –  в  основната сграда на общината
 за  c. Садово – в кметството
 

 

  РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА АВРЕН

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове