Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Съобщение на ВиК Аврен
27.07.2020

 

 Уведомяваме населението на с. Аврен, Община Аврен, че поради възникнала авария без вода ще бъдат абонатите в района на „Балците“  до отстраняване на аварията.
 

ВиК - АВРЕН

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове