Съобщение от ВиК Аврен

 

Уведомяваме населението на с. Аврен, че тази вечер /31.07.2020 г./ с цел напълване на водоема на селото ще бъде преустановено подаването на вода до сутринта на 01.08.2020 г.

В зависимост от това какво количество вода ще постъпи във водоема, ВиК ще съобщи дали ще се премине към режим на водоподаването.

Отново апелираме да се преустанови поливането на насаждения от всякакъв вид с цел запазване на постъпващата вода за питейни нужди!

 

 

Потърсете в сайта