Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Съобщение от ВиК Аврен
31.07.2020
 

Уведомяваме населението на с. Аврен, че тази вечер /31.07.2020 г./ с цел напълване на водоема на селото ще бъде преустановено подаването на вода до сутринта на 01.08.2020 г.

В зависимост от това какво количество вода ще постъпи във водоема, ВиК ще съобщи дали ще се премине към режим на водоподаването.

Отново апелираме да се преустанови поливането на насаждения от всякакъв вид с цел запазване на постъпващата вода за питейни нужди!

 

 

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове