Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Общински съвет на БЧК – Аврен ще раздава хранителни продукти
17.11.2020
В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода от 18.11.2020 год. до 30.11.2020 год. включително състава на Общински съвет на БЧК – Аврен съвместно с кметовете / кметските наместници по населените места на територията на Община Аврен ще раздава индивидуални пакети с хранителни продукти.
Групите правоимащи лица, подлежащи на подпомагане по хранителната програма са:
  1. лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2018 г./2019 г.);
  2. майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД (м. август 2020 г.);
  3. лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл. 10а от ЗСПД (2019/2020);
  4. лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия ( до 363 лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ (м. август 2020 г.);
  5. лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД (м. август 2020 г.);
  6. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД (м. август 2020 г.), а по отношение на еднократните помощи за периода 01.01.2020 - 31.08.2020 г.;
  7. лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2020 г.-31.08.2020 г.
 
         Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане ще получат пакети съдържащи по 22.710 кг. с 16 вида хранителни продукти, както следва: брашно – 3 кг. /3 пакета по 1кг./,  ориз – 1 кг. /1 пакет по 1 кг./, спагети – 1,5 кг.   /3 пакета по 0,5 кг./, лютеница – 0,500 кг. /1 кутия по 0,5 кг./, зелен фасул – 2,4 кг.                   /3 кутии по 0,800 кг./, домати консерва – 1,6 кг. /2 кутии по 0,800 кг./, грах консерва –               1,6 кг. /2 кутии по 0,800 кг./, гювеч консерва – 1,6 кг. /2 кутии по 0,800 кг./, конфитюр -  0,500 кг. /1 кофичка по 0,500 кг./, говеждо месо – 0,300 кг. /1 кутия по 0,300 кг./, кюфтета в бял сос – 0,600 кг. /2 кутии по 0,300 кг./, пиле фрикасе - 0,600 кг. /2 кутии по 0,300 кг./, рибна консерва - 0,510 кг. /3 кутии по 0,170 кг./, леща - 1 кг. /1 пакет по 1кг./, захар - 3 кг. /3 пакета по 1кг./ и олио – 3 литра /3 бутилки по 1 литър/.

 

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове