Съобщение

На 04 и 05 януари детските градини в селата Аврен, Садово, Дъбравино и Синдел, няма да работят поради информация за планови прекъсвания на Електроразпределение Север АД.

Потърсете в сайта