Съобщение

От 04.01.2021г. учебните занятия за учениците от 1 до 4 клас, ще бъдат присъствени във всички училища на територията на Община Аврен по Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министерство на здравеопазването.

Потърсете в сайта