Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Заседания

Предстоящи заседания на Общински съвет - Аврен На 30октомври 2020 г. в читалището  „П. Р. Славейков „ при община Аврен ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Аврен от 9,30 ч. при следния проект за  дневен ред 

На 01 октомври 2020 г. в читалището  „П. Р. Славейков „ при община Аврен ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Аврен от 9,30 ч. при следния проект за  дневен ред 

На 10 септември 2020 г. в  зала "Просвета" при община Аврен ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Аврен от 9,30 ч. при следния проект за  дневен ред 

На 31 август 2020 г. в читалището  „П. Р. Славейков „ при община Аврен ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Аврен от 9,30 ч. при следния проект за  дневен ред 

На 31 юли 2020 г. в читалището  „П. Р. Славейков „ при община Аврен ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Аврен от 9,30 ч. при следния проект за  дневен ред 

На 08 юли 2020 г. в читалището  „П. Р. Славейков „ при община Аврен ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Аврен от 13,30 ч. при следния проект за  дневен ред 

На 26 юни 2020 г. в читалището  „П. Р. Славейков „ при община Аврен ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Аврен от 9,30 ч. при следния проект за  дневен ред 

На 29 май 2020 г. в читалището  „П. Р. Славейков „ при община Аврен ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Аврен от 9,30 ч. при следния проект за  дневен ред 

На 27 април 2020 г. в читалището  „П. Р. Славейков „ при община Аврен ще се проведе извънредно  заседание на Общински съвет Аврен от 9,30 ч. при следния проект за дневен ред


Петото редовно заседание на Общински съвет- Аврен, насрочено за 31 март 2020 г. с начален час  09.30 ч., в заседателна зала „Просвета” при община Аврен, Област Варна да се проведе в голямата зала на читалище „П.Р.Славейков - 1901“ с.Аврен.


На 31 март 2020 г. в  зала "Просвета"в   при община Аврен ще се проведе заседание на Общински съвет Аврен от 9,30 ч. при следния проект за дневен ред

На 04 март 2020 г. в зала "Просвета" при община Аврен ще се проведе заседание на Общински съвет Аврен от 9,30 ч. при следния проект за дневен ред 

На 11 февруари 2020 г. в зала "Просвета" при община Аврен ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Аврен от 9:00 ч. при следния проект за дневен ред 

На 04 февруари 2020 г. в зала "Просвета" при община Аврен ще се проведе заседание на Общински съвет Аврен от 9,30 ч. при следния проект за дневен ред
Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове