Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Заседания

Предстоящи заседания на Общински съвет-Аврен 


На 31 март 2020 г. в  зала "Просвета" при община Аврен ще се проведе заседание на Общински съвет Аврен от 9,30 ч. при следния проект за дневен ред

На 04 март 2020 г. в зала "Просвета" при община Аврен ще се проведе заседание на Общински съвет Аврен от 9,30 ч. при следния проект за дневен ред 

На 11 февруари 2020 г. в зала "Просвета" при община Аврен ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Аврен от 9:00 ч. при следния проект за дневен ред 

На 04 февруари 2020 г. в зала "Просвета" при община Аврен ще се проведе заседание на Общински съвет Аврен от 9,30 ч. при следния проект за дневен ред
Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове