Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Други контакти с институции

 филиал с. Аврен - Бюро по труда

  05106 / 22 35

Пощенска станция Аврен

05106 / 22 30

Полицейски участък Белослав-с.Аврен 

05106 / 22 68

Група Аврен на ВиК

0882 100 224

с. Аврен

Отдел “Социални закрила”

05106 / 24 78


05106 / 27 31

с.Аврен

Общинска служба “Земеделие”05106 / 27 20

 


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове