Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
За избирателите

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка с насрочените на 26 март 2017 г.  избори за народни представители, Общинска администрация – Аврен уведомява избирателите, които желаят да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за гласуване по настоящ адрес, заявления и издаване на удостоверения за гласуване на друго място от кандидатите за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдатели, че служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 11.03.2017 г. /събота/ от  8.00 часа  до 17.00 часа.

  Общинска администрация – Аврен

 ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ за избори за народни представители за Народно събрание на Република България


Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява населението, че във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. предоставя телефони за връзка със служители от общината при необходимост от осигуряване на транспорт за извозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
Заявките за транспорт се приемат  всеки работен ден  включително и в изборния ден на адрес: с.Аврен,  ул. „Тодор Ноев” № 8, Община Аврен, Област Варна,
както и на телефони: 05106/2730; 05106/ 24 95 и 05106/7777 от 08.00 часа до 16.30 часа.


Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява възможност засправка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за народни представители на 26 март 2017 год.
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон 
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове