Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Документи и бланки

 

Заповед 911 от 10.04.2019 г. на Кмета на Община Аврен относно обявяване на избирателните списъци за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. на територията на община Аврен, област Варна, публикувана на 10.04.2019 г.

 

Заповед 868 от 09.04.2019 г. на Кмета на Община Аврен относно определяне места за поставяне на агитационни материали от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети на територията на община Аврен, област Варна, публикувана на 09.04.2019 г.

 

Заповед 837 от 04.04.2019 г. на Кмета на Община Аврен относно образуване избирателни секции за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. на територията на община Анрен, област Варна, публикувана на 04.04.2019 г.

 

Хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приета с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК

 

Списък на изборните книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

 


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове