Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Отчети 2019

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2019

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.12. 2019 г., публикуван на 31.03.2020 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.11. 2019 г., публикуван на 31.03.2020 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.10. 2019 г., публикуван на 31.03.2020 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.09. 2019 г., публикуван на 14.10.2019 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.08. 2019 г., публикуван на 01.10.2019 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.07. 2019 г., публикуван на 15.08.2019 г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 06.2019 г., публикуван на 07.08.2019 г. 

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 05.2019 г., публикуван на 13.06.2019 г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 04.2019 г., публикуван на 14.05.2019 г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 03.2019 г., публикуван на 15.04.2019 г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 02.2019 г., публикуван на 15.03.2019 г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 01.2019 г., публикуван на 13.02.2019 г.

 


ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2019


Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства към 31.12.2019 г., публикуван на 27.02.2020 г. 

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства към 30.09.2019 г., публикуван на 28.10.2019 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства към 30.06.2019 г.
, публикуван на 07.08.2019 г.

 

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства към 31.03.2019 г., публикуван на 30.04.2019 г.

 

Информация за изпълнението на бюджета на Община Аврен към 30.06.2019 г. приета от Общински съвет Аврен с Решение 1160 от 26.07.2019 г.


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове