Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Отчети 2020


МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2020 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.06. 2020 г
., публикуван на 30.07.2020 г.   

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.05. 2020 г.
, публикуван на 24.06.2020 г.   

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.04. 2020 г.
, публикуван на 15.05.2020 г. 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.03. 2020 г.
, публикуван на 16.04.2020 г. 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.02. 2020 г., публикуван на 12.03.2020 г. 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.01. 2020 г., публикуван на 13.02.2020 г.Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове