Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини

Поздравителен адрес по случай Световния ден на здравето и Професионалния празник на здравния работник – 7 април!
07.04.2020
Уважаеми лекари и медицински специалисти,
Най- сърдечно Ви поздравявам по случай Световния ден на здравето и Професионалния празник на здравния работник – 7 април!
Благодаря на всички за всеотдайната работа и денонощен труд в името на здравето на пациентите!
Респект към Вашия професионализъм, благородство и човеколюбие!
Пожелавам Ви здраве, успехи и ежедневно да срещате благодарността на пациентите и техните близки!

Честит празник!

Община Аврен осигурява до 5 000 бр. маски за многократна употреба за своите жители по постоянен адрес
02.04.2020
Във връзка с въведеното извънредно положение в Република България относно разпространението на заболяването коронавирус и предприетите противоепидемични мерки, Община Аврен инициира закупуване до 5 000 бр. маски за многократна употреба.
В инициативата се включиха кмета на Община Аврен, заместник – кмета и председателя на Общински съвет – Аврен, както и общинските съветници, които дариха част от възнаграждението си.
Закупените маски ще бъдат предоставени до края на седмицата на отговорниците в пенсионерските клубове в населените места, а за населените места:Равна гора и Юнак на кметските наместници за създаване на организация по раздаването им.

Съобщение
02.04.2020
 Във връзка с получено писмо от заместник министър-председателя по икономическата и демографската  политика  относно комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване,  община Аврен, област Варна информира гражданите и фирмите относно възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/   за водене на кореспонденция по електронен път.

Заповед № РД-01-169 от 31.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г
31.03.2020
Заповед № РД-01-169 от 31.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед №РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г. , Заповед №РД-01-154 от 26.03.2020 г.  и Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г.  за отмяна  на т.9 от заповедта. Научете повече

Съобщение от Агенцията по заетостта
31.03.2020
С цел да не се допускат струпвания на множество хора и с оглед спазване на мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, Агенцията по заетостта обръща внимание отново на възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване). Чрез нея клиентите ни могат да продължат да използват и електронната услуга за регистрация на търсещите работа лица, която е базирана на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ), раздел „Социални дейности”/„Безработица и насърчаване на заетостта”, на следния линк:
https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment.

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове