Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини

Заповед от Министерство на здравеопазването
28.10.2020

Заповеди от кмета на Община Аврен
28.10.2020

Протокол от заседание на областен кризисен щаб
28.10.2020

Информация относно обществения транспорт на Община Аврен от одобрената областна транспортна схема"
27.10.2020
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА АВРЕН,
 
във връзка с нарушеното транспортното обслужване на населението на община Аврен до гр.Варна, считам за необходимо да Ви информирам за предприетите действия от общинска администрация Аврен относно преодоляването му до настоящия момент.
До м. декември 2019 г. транспортното обслужване на населението на община Аврен се осъществяваше, съгласно предвижданията на областната транспортна схема на област Варна и утвърдени маршрути и маршрутни разписания.
С решение на Общински съвет – Аврен е открита процедура за обявяване на конкурс за възлагане на превози по автобусни линии по утвърдена областна транспортна схема от квотата на Община Аврен.


Заповед от Министерство на здравеопазването
26.10.2020

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове