Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Документи

2019 година
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018 година
 
 
 
 
 
 
 

 
2017 година

Заповед за формула за разпределение на средствата по единните разходни стандарти за дейност 311 „Детски градини“ за 2017 година
Заповед  за бюджетите на общинските детски градини за бюджетната 2017 година
Приложение 1 за РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИНЕН РАЗХОДЕН СТАНДАРТ ПО ДЕТСКИ ГРАДИНИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 2017 година
Заповед за формула за разпределение на средствата по единните разходни стандарти за дейност 322 „Неспециализирани училища“ за 2017 година
Заповед за бюджетите на общинските училища за бюджетната 2017 година
Приложение 1 за РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИНЕН РАЗХОДЕН СТАНДАРТ ПО УЧИЛИЩА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 2017
Отчети за 2016 година и бюджети за 2017 години
 
 2016 година
 
2015 година
2014 година
 
 2013 година

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове