Публични регистри

Дата на публикуване: 29.10.2015 17:55
От 2006г. Община Аврен внедри и успешно работи с продукти на софтуерна група Акстър София.
- Акстър Офис - въвежда, пренасочва, обработва и приключва целия документооборот на община Аврен
- Акстър УЕБ   - Акстър Уеб портал и Акстър Уеб регистри - специализиран продукт, който осигурява публикуването на интернет страницата на община Аврен на „живи” данни, съдържащи се в регистрите на общинската информационна система. 
На основание Закона за достъп до обществена информация, всеки гражданин има достъп до публичните регистри на Община Аврен, които са разпределени в следните категории:
 
1.   Публични Уеб регистри
4.   Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет-Аврен
5.   Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон на територията на Община Аврен, съгласно чл.19, ал.3, т.14 от Закона за управление на отпадъците
6. РЕГИСТЪР НА ВОДОВЗЕМНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА МИНЕРАЛНИ ВОДИ
7.  РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН
8. Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от Кмета на Община Аврен, област Варна
9. РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ПОДВИЖНО ПЧЕЛАСТВО

Наименование Брой тегления
Регистър на пчелните семейства на подвижно пчеларство.xlsx 5 Изтегли
Регистър на пчелини и пчелни семейства в Община Аврен.docx 6 Изтегли
Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от Кмета на Община Аврен, област Варна.xlsx 11 Изтегли
рег.действ.разреш.2222222222222.xlsx 17 Изтегли

Потърсете в сайта