Публични регистри

Дата на публикуване: 10.03.2022 15:40
От 2006г. Община Аврен внедри и успешно работи с продукти на софтуерна група Акстър София.
- Акстър Офис - въвежда, пренасочва, обработва и приключва целия документооборот на община Аврен
- Акстър УЕБ   - Акстър Уеб портал и Акстър Уеб регистри - специализиран продукт, който осигурява публикуването на интернет страницата на община Аврен на „живи” данни, съдържащи се в регистрите на общинската информационна система. 
На основание Закона за достъп до обществена информация, всеки гражданин има достъп до публичните регистри на Община Аврен, които са разпределени в следните категории:
 
1.   Публични Уеб регистри
4.   Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет-Аврен
5.   Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон на територията на Община Аврен, съгласно чл.19, ал.3, т.14 от Закона за управление на отпадъците
6. РЕГИСТЪР НА ВОДОВЗЕМНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА МИНЕРАЛНИ ВОДИ
7.  РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН
8. Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от Кмета на Община Аврен, област Варна
9. РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ПОДВИЖНО ПЧЕЛАСТВО
10. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
11. РЕГИСТЪР НА ДОМАШНИТЕ КУЧЕТА

Наименование Брой тегления
РЕГИСТЪР ДОМАШНИ КУЧЕТА2.xls 0 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР ДОМАШНИ КУЧЕТА2.xls"
Регистър на разпоредителните сделки.xls 0 Изтегли документ с име "Регистър на разпоредителните сделки.xls"
рег.действ.разреш.2222222222222.xlsx 1 Изтегли документ с име "рег.действ.разреш.2222222222222.xlsx"
Регистър на пчелните семейства на подвижно пчеларство.xlsx 10 Изтегли документ с име "Регистър на пчелните семейства на подвижно пчеларство.xlsx"
Регистър на пчелини и пчелни семейства в Община Аврен.docx 11 Изтегли документ с име "Регистър на пчелини и пчелни семейства в Община Аврен.docx"
Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от Кмета на Община Аврен, област Варна.xlsx 16 Изтегли документ с име "Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от Кмета на Община Аврен, област Варна.xlsx"

Потърсете в сайта