Бюджет 2020г.

Дата на публикуване: 14.02.2020 11:09


Решение на Общински съвет  Аврен за приемане бюджета на Община Аврен за 2020 г.

Приложения:                 
Публикувано на 14.02.2020 г.


Потърсете в сайта