Отчети 2022 г.

Дата на публикуване: 18.08.2022 11:00

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.01. 2022г., публикуван на 22.02.2022г.
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.02. 2022г., публикуван на 21.03.2022г.
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.03. 2022г., публикуван на 21.04.2022г.
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.04. 2022г., публикуван на 17.05.2022г.
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.05. 2022г., публикуван на 18.06.2022г.
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.06. 2022г., публикуван на 17.07.2022г.
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.07. 2022г., публикуван на 18.08.2022г. ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2022 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства към 31.03.2022 г., публикуван на 10.05.2022 г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства към 30.06.2022 г., публикувано на 29.07.2022г.  


Потърсете в сайта