Отчети 2021г.

Дата на публикуване: 14.01.2022 12:40
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.1. 2021г., публикуван на 26.02.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.2. 2021г., публикуван на 25.03.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.3. 2021г., публикуван на 14.04.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.4. 2021г., публикуван на 18.04.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.5. 2021г., публикуван на 18.06.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.6. 2021г., публикуван на 22.07.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.7. 2021г., публикуван на 27.08.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.8. 2021г., публикуван на 14.09.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.9. 2021г., публикуван на 21.10.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.10. 2021г., публикуван на 19.11.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.11. 2021г., публикуван на 20.12.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.12. 2021г., публикуван на 14.01.2022г.


     ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2021
 


Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства към 31.03.2021 г., публикуван на 07.05.2021 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства към 31.06.2021 г., публикуван на 29.07.2021 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства към 30.09.2021 г., публикуван на 01.11.2021 г.


Потърсете в сайта