Отчети 2021г.

Дата на публикуване: 22.07.2021 10:20
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.1. 2021г., публикуван на 26.02.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.2. 2021г., публикуван на 25.03.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.3. 2021г., публикуван на 14.04.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.4. 2021г., публикуван на 18.04.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.5. 2021г., публикуван на 18.06.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м.6. 2021г., публикуван на 22.07.2021г.

     ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2021
 


Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства към 31.03.2021 г., публикуван на 07.05.2021 г.


Потърсете в сайта