Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Актуална информация

 
Във връзка с Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена от Министерството на туризма Ви уведомяваме, че крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО) е 30 септември 2019 година. Считано от 1 октомври 2019 година всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма. Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реална среда в ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран).
 
Като първа стъпка към заявяване на профил в реалната среда на ЕСТИ и за улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на системата, Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ. Препоръчително е всички хотелиери да преминат през период на запознаване и изработване на функционалностите на системата. Подадените в тестовата среда данни не ви ангажират по никакъв начин. В този смисъл, те не се считат за  валидни по отношение изпълнението на изискванията на Закона за туризма, свързани с подаването на данни за реализирани нощувки към ЕСТИ и всеки хотелиер е длъжен да подава съответната информация по установените към момента канали до момента, в който прецените, че сте придобили нужните познания и преминете към подаването на данни в реалната система.
 
Адресът на тестовата среда е:  https://estitest.tourism.government.bg.
 
За Ваше улеснение Министерството на туризма предоставя видео инструкции за работа със системата ЕСТИ, видео инструкциите са публикувани и на сайта на Министерството на туризма в секция ЕСТИ

 

                                                              

 
УКАЗАНИЯ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ


ДОКУМЕНТИ:

 

Образци на документи за категоризиране на места за настаняване клас „А“ и клас „Б“.

Образци на документи за категоризиране на заведения за хранене и развлечения.

Образци на документи за вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и заведения за хранене и разлечения.
Образец на заявление за повишаване на категория на място за настаняване

 
За допълнителна информация

Телефони: 0885 925 847 - Туризъм към Дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности”

e-mail: turizam@avren.bg


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове