Отчети 2017

Дата на публикуване: 02.07.2017 23:05

Отчет за месец януари 2017 г.
 - Публикувано на 28.01.2017 г.
Отчет за месец февруари 2017 г. - Публикувано  на 21.03.2017 г.
Отчет за месец март 2017 г. - Публикувано на 20.04.2017 г.
- Публикувано  на 29.05.2017 г.
Публикувано на 21.06.2017 г.
- Публикувано на 31.07.2017 г.
- Публикувано на 25.08.2017 г.

Тримесечни отчети за 2017 г.
Първо тримесечие за 2017 г. - Публикувано на 02.05.2017 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Аврен към 31.03.2017 г.
Тримесечен отчет за други средства от ЕС към 31.03.2017 г.
Тримесечен отчет по други международни програми към 31.03.2017 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.03.2017 г.
Тримесечен отчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към Националния фонд към 31.03.2017 г.
Тримесечен отчет за средства от ЕС на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2017 г.
 
 
Отчет за месец октомври 2017 г., публикувано на 24.11.2017 г.
Отчет за месец ноември 2017 г. , публикувано на 21.12.2017 г.
Отчет за месец декември 2017 г., публикувано на 26.01.2018 г.
 

Потърсете в сайта