Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Заповеди за търгове и конкурсиЗаповеди относно спечелени търгове и конкурси и заповеди относно недопуснати кандидати:

Заповед 1159-1160 от 22.10.2020г.


Заповед 994-996 от 10.09.2020г.

Заповед 953-956 от 10.09.2020г.


 

Други заповеди Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове