Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Заповеди за търгове и конкурсиЗаповеди относно спечелени търгове и конкурси и заповеди относно недопуснати кандидати:

Заповед 729-731 от 24.07.2020г.

Заповед 734-737 от 17.07.2020 г.

Заповед 675-677 от 14.07.2020г.


Заповед 543-547 от 11.06.2020г.

 

Други заповеди Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове