Заповеди за търгове и конкурси


Заповеди за обявени търгове и конкурси:


Заповед 10-17 от 07.01.2020г.


Заповеди относно спечелени търгове и конкурси и заповеди относно недопуснати кандидати: 

Други заповеди Потърсете в сайта