Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Съобщения

Съобщения: Общинска администрация Аврен

Обявления:  Отдел "Устройство на територията"

Уведомления: РИОСВ – Варна

Съобщения: Отдел "Местни данъци и такси"

Обяви за търгове и конкурси на Община Аврен

Други

Регистър пчелни семейства

                                                                                                                                                                           
Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове