Добре дошли


15.07.2024

   Община Аврен, Област Варна уведомява населението на с. Бенковски, че в деловодството на общината постъпи докладна записка от ръководителя на група ВиК – Аврен за промяна на въведения режим за водоподаване в населеното място, считано от 15.07.2024 г., както следва:
   Район 1 – с обхват: ул.,,Вит” ,ул.,,Бели Осъм” , ул. ,,Искър”,  ул. ,,Бели Лом” от №1 до №41 , ул. ,,Дунав” , ул. ,,Места” от №1 до №7 , ул. ,,Янтра” от №1 до №10, ул. ,,Камчия” от №1 до №24 ,  ул. ,,Ерма” от №1 до №12 и ул. ,,Ропотамо”№2 до  №4:
   -понеделник , четвъртък и събота от 07.00 ч. до 10.00 ч.;
   -вторник , сряда , петък и неделя от 17.00 ч. до 20.00 ч.
   Район 2- с обхват: ул.,,Марица , ул. ,,Тунджа” , ул. ,,Струма” , ул. ,, Арда” , ул. ,,Места” от №13 до №17, ул. ,,Янтра” от №9 до №14 , ул. ,,Камчия” №19 , ул. ,,Ерма” от №14 до №33 , ул. ,,Въча” , ул. ,,Ропотамо” №1 , №3 от №5 до №10 и ул. ,,Тича”:
   -вторник, сряда , петък и неделя от 07.00 ч. до 10.00 ч.;
   -понеделник , четвъртък и събота от 17.00 ч. до 20.00 ч.
   Водата да се ползва за питейни и битови нужди!

   За повече информация и въпроси относно водоподаването и дейностите на ВиК – Аврен:
   Данаил Аджемов: 0882 100 237;
   Стойко Стойков: 0882 100 224.

 

 

                                                                                                    ОБЩИНА АВРЕН


12.07.2024

   Община Аврен спечели проект  „Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци на територията на община Аврен“. Безвъзмездна финансова помощ в размер на 35 956,80 лева с включен ДДС е осигурена от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
   По проекта днес бяха доставени 238 броя пластмасови съдове за компостиране с обем от 1000 литра. Компостерът е без дъно за директен контакт с почвата, UV-устойчив, здрави панти на люка, странични ключалки, големи плъзгащи врати с удобни държачи, анкери, лесен за сглобяване без инструменти и подходящ за целогодишна употреба във всяка градина и двор.
   Днес са  раздадени компостерите в селата Тръстиково, Царевци, Синдел, Дъбравино и Садово. През следваща седмица ще бъдат  разставени  в останалите  населени места от общината по график, както следва:

АВРЕН, ЗДРАВЕЦ И БЕНКОВСКИ – 15 юли 2024г.

КИТКА, КРУША, РАВНА ГОРА , БОЛЯРЦИ, ПРИСЕЛЦИ И БЛИЗНАЦИ – 16 юли 2024г.

Подалите заявления за компостери ще бъдат уведомени от кметовете на населените места за получаването им.


11.07.2024

   Община Аврен напомня на всички жители и гости на Общината, че с повишаването на температурите рискът от възникване и бързо разпространение на пожари в полските и горски територии расте.
   Като най-чести причини за възникване на пожарите са небрежност при боравене с открит огън и техническа неизправност на селскостопанската техника.
   Апелираме за стриктно спазване на забраната за паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открит огън в земеделските земи и извън тях – слогове и крайпътни ивици.
 При забелязване на пожар, незабавно подайте сигнал на дежурния телефон в Община Аврен 05106/2250 или на телефон 112.04.07.2024

 От 06.07.24г. /събота/  до 10.07.24г. /сряда/,  в часовия интервал от 23.00ч. – 04.00ч. ще се проведе третиране на населени райони в община Аврен срещу имагоцидна форма на комари с препарат ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ, с активни вещества Ципермерин и Пиперонил бутоксид.

В случай на нужда антидот (противоотрова) няма специфичен – третира се според симптомите. Препаратът е включен в регистъра за разрешените препарати за борба с комари – имаго от Министерството на здравеопазването, съобразен с климатичните особености за периода, начина  на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

Формата на препарата преди приложение е течна, емулсионен концентрат. Начинът на обработка се постига чрез генератори за студен аерозол (УЛВ) от автомобил или от въздуха, както и чрез генератори за топъл аерозол от автомобил или от ръка.

НОМЕР

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБРАБОТКАТА

ДАТА

1.

с. АВРЕН

06.07.2024г. – 10.07.2024г.

2.

с. БЕНКОВСКИ И с. ДОБРИ ДОЛ

06.07.2024г. – 10.07.2024г.

3.

с. БЛИЗНАЦИ

06.07.2024г. – 10.07.2024г.

4.

с. ПРИСЕЛЦИ

06.07.2024г. – 10.07.2024г.

5.

с. БОЛЯРЦИ

06.07.2024г. – 10.07.2024г.

6.

с. ДЪБРАВИНО

06.07.2024г. – 10.07.2024г.

7.

с. ЗДРАВЕЦ

06.07.2024г. – 10.07.2024г.

8.

с. КАЗАШКА РЕКА

06.07.2024г. – 10.07.2024г.

9.

с. КИТКА

06.07.2024г. – 10.07.2024г.

10.

с. КРУША

06.07.2024г. – 10.07.2024г.

11.

с. РАВНА ГОРА

06.07.2024г. – 10.07.2024г.

12.

с. САДОВО

06.07.2024г. – 10.07.2024г.

13.

с. СИНДЕЛ

06.07.2024г. – 10.07.2024г.

14.

с. ТРЪСТИКОВО

06.07.2024г. – 10.07.2024г.

15.

с. ЦАРЕВЦИ

06.07.2024г. – 10.07.2024г.

16.

с. ЮНАК

06.07.2024г. – 10.07.2024г.

17.

КК. КАМЧИЯ /около реката край рибарското селище/

06.07.2024г. – 10.07.2024г.

 

*ЗАБЕЛЕЖКА: Не са конкретизирани дати за отделните населени места поради възможна промяна в метеорологичните условия по местоположение. Обработката е планова и ще се извърши в посочения период за всички населени места.


04.07.2024

   От 12.07.24г. /петък/  до 13.07.24г. /събота/,  в часовия интервал от 23.00ч. – 04.00ч. ще се проведе третиране на поречията на река Камчия и река Провадийска, преминаващи през територията на община Аврен срещу ларвоцидна форма на комари с биоциден препарат ВЕКТОБАК 12АС, с активни съставки Бацилус турингиензис, подвид Израелензис 11.61%, с биологичен потенциал 1200 ITU/per mg.

Формата на препарата преди приложение е суспенсионен концентрат.

Вид на обработката – комбинирано третиране със студен и топъл аерозол.

ВЕКТОБАК 12 АС се използва и в чисти сладководни води и басейни, които се обитават от риби, водни организими и растения, както и в области, които се обитават или посещават от хора, коне, питомни или диви животни и птици.

 

НОМЕР

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБРАБОТКАТА

ДАТА

1.

КК. “КАМЧИЯ“/рибарско селище/

12.07.2024г.

2.

с. ТРЪСТИКОВО /р. Провадийска/

13.07.2024г.

3.

с. СИНДЕЛ /р. Провадийска/

13.07.2024г.

 

*ЗАБЕЛЕЖКА: Не са конкретизирани дати за отделните населени места поради възможна промяна в метеорологичните условия по местоположение. Обработката е планова и ще се извърши в посочения период за всички населени места.