Добре дошли12.06.2024

   В изпълнение на операция „Подкрепа“ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ на АСП, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, с управляващ орган Агенцията за социално подпомагане (АСП) за периода от 17.06.2024 г. до 28.06.2024 г. включително състава на Общински съвет на БЧК – Аврен съвместно с кметовете / кметските наместници по населените места на територията на Община Аврен ще раздава индивидуални пакет с храни и основно материално подпомагане.  

          Правоимащите лица се определят от Агенцията за социално подпомагане (АСП)  и включват:

  1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023 г./2024 г.
  2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейните помощи за деца  през месец януари 2024 г.
  3. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от Закона за хората с увреждания  през месец януари 2024 г.
  4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца през месец януари 2024 г.
  5. Лица и семейства, получили еднократни или получаващи месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето през месец януари 2024 г.
  6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства през месец януари 2024 г.
  7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за  отоплителен сезон 2023 г./2024 г., поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

11.06.2024

   Община Аврен, Област Варна уведомява населението на с. Бенковски, че в деловодството на общината постъпи докладна записка от ръководителя на група ВиК –Аврен за въвеждане на режим за водоподаване в населеното място, считано от 11.06.2024 год.
  Водоподаването в с. Бенковски за дните – петък, събота и неделя ще се осъществява, както следва:
   - от 19.00 часа до 07.00 часа – спиране на водоподаването
   - от 07.00 часа до 19.00 часа – възобновяване на водоподаването.

   За повече информация и въпроси относно водоподаването и дейностите на ВиК – Аврен:
   Данаил Аджемов: 0882 100 237;
   Стойко Стойков: 0882 100 224.

   Водата да се използва само за питейни и битови нужди!

 

                                                                                                                                                              ОБЩИНА АВРЕН


11.06.2024

   Община Аврен, Област Варна уведомява населението на с. Аврен, че в деловодството на общината постъпи докладна записка от ръководителя на група ВиК – Аврен за въвеждане на режим за водоподаване в населеното място, считано от 11.06.2024 год.
   Водоподаването в с. Аврен ще се осъществява, както следва:
   - ниска зона през 24 часа – от 07.00 часа до 19.00 часа;
   - висока зона през 24 часа – от 07.00 часа до 19.00 часа.

   За повече информация и въпроси относно водоподаването и дейностите на ВиК – Аврен:
   Данаил Аджемов: 0882 100 237;
   Стойко Стойков: 0882 100 224.

   Водата да се използва само за питейни и битови нужди!

 

                                                                                                                                                              ОБЩИНА АВРЕН11.06.2024

   Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява населението на с. Здравец, че в деловодството на Общината е постъпило писмо от директора на Регионална здравна инспекция – Варна относно информация от мониторинга за качеството на питейната вода подавана на населението във Варненска област за периода от  16.05.2024 год. до 31.05.2024 год.,   с което ни уведомяват, че в с. Здравец нитратите са 95,2 мг/л при норма 50 мг/л.

   Регионална здравна инспекция – Варна препоръчва питейната вода да не се ползва за пиене и приготвяне на храна от следните уязвими групи от населението: бременни жени, кърмачки, кърмачета, хора със заболявания на храносмилателната система и панкреаса.

 

Общинска администрация – Аврен