Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Добре дошли
28.10.2020
Заповед от Министерство на здравеопазването

28.10.2020
Заповеди от кмета на Община Аврен

28.10.2020
Протокол от заседание на областен кризисен щаб

27.10.2020
Информация относно обществения транспорт на Община Аврен от одобрената областна транспортна схема"
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА АВРЕН,
 
във връзка с нарушеното транспортното обслужване на населението на община Аврен до гр.Варна, считам за необходимо да Ви информирам за предприетите действия от общинска администрация Аврен относно преодоляването му до настоящия момент.
До м. декември 2019 г. транспортното обслужване на населението на община Аврен се осъществяваше, съгласно предвижданията на областната транспортна схема на област Варна и утвърдени маршрути и маршрутни разписания.
С решение на Общински съвет – Аврен е открита процедура за обявяване на конкурс за възлагане на превози по автобусни линии по утвърдена областна транспортна схема от квотата на Община Аврен.


26.10.2020
Заповед от Министерство на здравеопазването

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове