Проектодокументи

Дата на публикуване: 03.06.2021 15:15

Проектодокументи

 
Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4  от Закона за нормативните актове, в законо-установения срок от 30 дни, Община Аврен чрез настоящото публикуване предоставя възможност на всички заинтересовани лица и организации да направят предложения и становища, които следва да се предоставят в деловодството на Община Аврен в информационен център - Аврен на адрес: с. Аврен, ул. "Тодор Ноев" № 8, Община Аврен, Област Варна или на адрес: kmet@avren.bg, по следните проектодокументи:
 
№  ПРОЕКТОДОКУМЕНТИ дата на публикуване

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН 2021г.-2025г.
Доклад
Предварителна оценка
Мотиви

Публикувано на 03.06.2021г.

03.06.2021г.
Приемане на общо решение относно прилагане на улични регулации.
Публикувано на 25.03.2021г.

Справка за постъпили предложения- 26.04.2021 г.
Публикувано на 26.04.2021г.
25.03.2021г.
Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на Община Аврен

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Публикувано на 19.03.2021г.

Справка за постъпили предложения- 20.04.2021 г.
Публикувано на 20.04.2021г.
19.03.2021г.
Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- АВРЕН
Публикувано на 19.03.2021г.

Справка за постъпили предложения- 20.04.2021 г.
Публикувано на 20.04.2021г.

19.03.2021г.
Доклад
Предварителна оценка
Мотиви

Проект на Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на община Аврен в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.
Публикувано на 27.01.2021г.

Справка за постъпили предложения- 01.03.2021 г.
Публикувано на 01.03.2021г.
27.01.2021г.

  Доклад
Предварителна оценка 
Мотиви 
Проект за изменение на Наредбата за обществения ред 

Публикувана на 29.10.2020г.29.10.2020г.
  Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА
 ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ  И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ  НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН

 Публикувана на 20.10.2020 г.
 20.10.2020г.
  Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за размера на местните данъци на територията на община Аврен, област Варна.
Докладна записка 
Протокол за публикуване - Публикувана на 12.08.2020 г.

 12.08.2020г.
  Доклад
Предварителна оценка 

Мотиви
Проект за изменение и допълнение на наредбата за обществения ред - Община Аврен          
Публикувано на 07.08.2020 г.07.08.2020 г. 
  Доклад 
Предварителна оценка
Мотиви
Проект за насърчаване използването на възобновяеми източници и био горива на Община Аврен 2020 - 2030 г.
Протокол за публикуване - Публикувана на 12.06.2020 г.


12.06.2020 г.
  Доклад
Предварителна оценка 
Мотиви
Проект за дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Аврен 2020 - 2030 г.
Протокол за публикуване - Публикувана на 12.06.2020 г.


12.06.2020 г.
  Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
Справка за постъпили предложения и/или становища по проект на допълнение на Приложение № 1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна
Приложение 1 
Протокол   Публикувана на 14.05.2020 г.   14.05.2020г. 
  Доклад
Предварителна оценка
Мотиви 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за размера на местните данъци на територията на община Аврен, област Варна.
Протокол  Публикувана на 15.04.2020 г.


 
  15.04.2020г
 

Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
Проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Аврен за периода 2019 г. – 2023 г.
Справка за постъпили предложения и/или становища по проект на Стратегия за управление на общинска собственост на Община Аврен за периода 2019 г. - 2023  г.,публикувана на 12.12.2019 г.
11.11.2019 г.

 

Доклад

Предварителна оценка 

Мотиви 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за размера на местните данъци на територията на община Аврен, област Варна.  
Справка за постъпили предложение и/или становища по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за размера на местните данъци на територията на Община Аврен
Публикувана на 09.12.2019 г.08.11.2019г. 

 

Доклад
Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, област Варна.
Справка за постъпили предложения и/или становища по проект за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен.
Публикувана на 09.12.2019г.08.11.2019 г.
 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“

Справка за постъпили предложения и /или становища по проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“, публикувана на 16.07.2019 г.

 

 

14.06.2019 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Аврен.

Справка за постъпили предложения и /или становища по проект на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Аврен, публикувана на 16.05.2019 г.

 

 

 

 

15.04.2019 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна

Справка за постъпили предложения и /или становища по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна, публикувана на 15.05.2019 г.

 

 

 

12.04.2019 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Тарифата за такси за водовземане от минерална вода на територията на Община Аврен.

 

 

 

13.03.2019 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна.

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна, публикувана на 13.03.2019 г.

 

 

 

08.02.2019 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Аврен.

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект за Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Аврен.

 

 

07.02.2019 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Аврен

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Аврен, публикувана на 16.01.2019 г.

 

 

 

14.12.2018 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект „Програма за развитие на социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен  2018 г. - 2023 г.“

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект на „Програма за развитие на социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен  2018г. - 2023г.“, публикувана на 16.01.2019 г.

 

 

13.12.2018 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Наредба за защита на животните, овладяване на популацията на безстопанствените кучета, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Аврен, област Варна

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Аврен, област Варна, публикувана на 26.09.2018 г.

 

 

 

24.08.2018 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинското социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Аврен, област Варна

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект на Правилник за устройството и дейността на Общинското социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Аврен, област Варна, публикувана на 18.09.2018 г.

 

 

17.08.2018 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Наредба за осигуряване пожарната безопасност на територията на Община Аврен, Област Варна

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Аврен, област Варна, публикувана на 25.09.2018 г.

 

 

 

14.08.2018 г.

     
 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна, публикувано на 21.08.2018 г.

 

 

19.07.2018 г.

 

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Наредба за управление на общинските пътища в Община Аврен

Справка за постъпили предложения и /или становища към проект на Наредба за управление на общинските пътища в Община Аврен, област Варна, публикувана на 21.08.2018 г.

 

 

19.07.2018 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за защита на животните, овладяване популацията на безстопанствени кучета, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Аврен 

Получено в деловодството на ОбС Аврен писмо на 21.05.2018 г. от ОП Варна относно становище за публикувания на горецитирания проект на наредбата.

 

 

08.05.2018 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Аврен, Област Варна и за издаване на сертификат клас В, ведно с приложение 1 и приложение 2

Справка за постъпили предложения и /или становища към проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Аврен и издаване на сертификат клес В, публикувана на 11.06.2018 г.

 

 

04.05.2018 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Аврен за периода 2014-2020 г. 

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Аврен за периода 2014-2020 г., публикувана на 31.01.2018 г.

 

 

 

28.12.2017 г.

 

Доклад

Проект ведно с мотиви за изменение и допълнение на Правилник за дейността и организацията на ОбС и неговите комисии

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект за изменение и допълнение на Правилник за дейността на ОбС-Аврен и неговите комисии, публикувана на 12.12.2017г.

 

 

 

11.11.2017г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Справка за постъпили предложения и/или становища по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, публикувана на 14.12.2017 г.

 

 

 

 

 

09.11.2017г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви относно приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна.

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна, ведно с:

Приложение 1

Приложение 2

Справка за постъпили предложения и/или становища по проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна, публикувана на 14.08.2017 г.

 

 

 

 

 

14.07.2017г.

 

Доклад

Предварителна оценка на въздействие

Мотиви относно приемане на Наредба за условията и реда за организиране и финансиране на почасови, съботно-неделни и сезонни услуги по отглеждане на децата в общинските детски градини на Община Аврен

Проект на Наредба за условията и реда за организиране и финансиране на почасови, съботно-неделни и сезонни услуги по отглеждане на децата в общинските детски градини на Община Аврен

Справка за постъпили предложения и/или становища по проект на Наредба за условията и реда за организиране и финансиране на почасови, съботно-неделни и сезонни услуги по отглеждане на децата в общинските детски градини на Община Аврен, публикувана на 17.08.2017 г.

 

 

 

 

14.07.2017г.

 

Доклад

Предварително оценка на въздействие

Мотиви относно изменение на Наредба за символиката и отличията на Община Аврен

Проект на Наредба за изменение на Наредба за символиката и отличията на Община Аврен

Справка за постъпили предложения и/или становища по проект на Наредба за изменение на Наредбата за символиката и отличията на Община Аврен., публикувана на 08.08.2017 г.

 

 

07.07.2017г.

  Програма за управление на отпадъците на територията на Община Аврен за периода 2014-2020 г. - Проект
Резюме
20.03.2017г. 
 
 
  

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АВРЕН ВЕДНО С МОТИВИ.

05.11.2016г.
  Приемане на Наредба за условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Аврен.
Мотиви
Проект на Наредба за условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Аврен  19.10.2016г.
  Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Аврен.
Мотиви
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Аврен 
19.10.2016г.Наименование Брой тегления
ПРОГРАМА ЗА КУЧЕТА ПРОЕКТ.doc 40 Изтегли
мотиви.doc 36 Изтегли
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА.doc 35 Изтегли
доклад.doc 43 Изтегли
справка постъпили предложения нова001 (3) (4).doc 173 Изтегли
Проект Правилник.docx 185 Изтегли
Мотиви Правилник.docx 160 Изтегли
Предварителна оценка Правилник.docx 140 Изтегли
Доклад Правилник.doc 181 Изтегли
Доклад Наредба.doc 229 Изтегли
Проект Наредба.docx 165 Изтегли
Предварителна оценка Наредбда.doc 301 Изтегли
Мотиви Наредба.doc 329 Изтегли
Прил 4.docx 251 Изтегли
Прил 1.docx 162 Изтегли
Приложение 3.docx 211 Изтегли
Прил 2.doc 205 Изтегли
справка постъпили предложения нова001 (3).doc 293 Изтегли
справка постъпили предложения нова001 (3).doc 257 Изтегли
съобщение общо решение зут 148 регулация улици.docx 625 Изтегли
МОТИВИ правилник (2).docx 493 Изтегли
proekt pravilnik Avren (1).docx 438 Изтегли
Doklad Pravilnik.doc 499 Изтегли
Predv. ocenka Prav.docx 302 Изтегли
Заявление-Приложение 1.docx 579 Изтегли
Декларация лични данни - Приложение 2.doc 354 Изтегли
Приложение 4.docx 728 Изтегли
Декларация 3.docx 846 Изтегли
Наредба Проект.docx 492 Изтегли
Мотиви.doc 570 Изтегли
Предварителна оценка.doc 521 Изтегли
Доклад.doc 549 Изтегли
Наредба Проект ОК (1).docx 405 Изтегли
Доклад ОК (1).doc 534 Изтегли
Мотиви ОК (1).doc 900 Изтегли
Наредба Проект ОК.docx 448 Изтегли
Предварителна оценка ОК (1).doc 455 Изтегли
справка постъпили предложения нова001.doc 896 Изтегли
Проект на Наредба ОК.doc 2725 Изтегли
Предварителна оценка ОК (1).doc 1572 Изтегли
Доклад ОК (1).doc 1193 Изтегли
Мотиви ОК (1).doc 1048 Изтегли

Потърсете в сайта