РЕГИСТЪР НА ВОДОВЗЕМНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА МИНЕРАЛНИ ВОДИ

Дата на публикуване: 06.04.2021 15:05
РЕГИСТЪР НА ВОДОВЗЕМНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, находище № 100, "Малм-валанжски водоносен хоризонт",  участък "Аврен-Област Варна, Община Аврен"-  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Потърсете в сайта