с. Дъбравино

Дата на публикуване: 18.06.2010 10:58

    

        Църква                               Младежки клуб                 женска певческа група

 

Кметство с. Дъбравино

 

Кмет: Атанас Атанасов

 

– телефон за контакти 05101/22-60

 

Селскостопански и горски фонд – 20 500 дка

 

Структуро-определящ отрасъл – земеделие, дърводобив, производство на тухли

 

Комуникации и инфраструктура – добра пътно – транспортна връзка,водопроводна мрежа, керамична фабрика, бетонов възел,пощенски клон, магазини за хранителни стоки

 

Културни институти и природни забележителности – читалище, библиотека,детски танцов състав за народни песни и танци, женска група за изворен фолклор,клуб на пенсионера, църковен храм от 1890г., джамия от 2001 г.

 

Образование – основно училище, целодневна детска градина

 

Здравеопазване – 1 лекарска практика, 1аптека

 

Празник на населеното място – Юни (Св. Дух)

 

Възможност за инвестиции – до селото се простират лонгозни гори, които привличат със своята красота и уединеност от външния свят, а през самото село преминава р. Камчия. Почвата е подходяща за оглеждане на ориенталски тютюн.

 


Потърсете в сайта