с. Здравец

Дата на публикуване: 12.05.2010 16:19

   

Кметско наместничество с. Здравец

 

Кметски наместник: Миглена Желева

 

– телефон за контакти 05105/32 23.

 

Селскостопански и горски фонд – 16 622 дка.

 

Комуникации и инфраструктура – добре изградена пътно транспортна връзка, добра водопроводна мрежа, пощенски клон,  два хранителни магазина,  две механи, клуб на пенсионера.

 

Туризъм – на 2 км от селото се намира язовир Здравец, на брега на който е разположена хижа “Здравец”, подходяща за отдих и туризъм с капацитет на обслужване 30 души спане и 100 души за хранене.

 

Здравеопазване – 1 лекарска практика, лекарски кабинет.

 

Културни институти и паметници на културата – читалище “Хр. Смирненски”-1926, женска група за автентичен фолклор, реставрираната църква е гордост за жителите на селото и дава шанс на посетителите отблизо да се докоснат до местните обичаи и религиозна самоличност.

 

Празник на населеното място – 24.05

Храмов Празник-07.11

 

 

 

 

                       


Потърсете в сайта