Избирателни списъци

Дата на публикуване: 23.11.2021 20:00


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 

Във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. уведомяваме избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, че могат  да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

◾През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

◾Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

◾Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


СЪОБЩЕНИЕ

 

        Във връзка с насрочените на 14 ноември 2021 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, избирателите могат да подават заявления за вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/, както следва:

 
1.
До 30.12021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец, саморъчно подписано или изпратено по поща, факс или електронно заявление със същото съдържание до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник по постоянен или настоящ адрес /когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес/. Заявлението /Приложение № 39 - ПВР/ НС/ трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по поща, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 30.10.2021 г. /събота/ от  8.00 часа до 18.00 часа.

 

До 08.11.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 30.10.2021 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това /Приложение № 39 - ПВР/НС/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия /чл.37, ал.1 и 2 от ИК/.

2. До 30.10.2021 г. включително само кандидатите за президент и вицепрезидент, кандидатите за народни представители, членовете на централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите могат да подадат заявление –декларация /Приложение № 34 - ПВР/НС/ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място до кмета на общината или кметството по постоянния им адрес /чл.34,  ал.1 - 4 от ИК / за издаване на удостоверение за гласуване на друго място /Приложение № 35 - ПВР/НС/.


За улеснение служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 30.10.2021 г. /събота/ от 8.00 часа до 18.00 часа.


3. До 30.10.20
21 г. включително избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, като подадат заявление /Приложение № 30 - ПВР/НС/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник. Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис чрез страницата https://regna.grao.bg/ .

За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 30.10.2021 г. /събота/ от  8.00 часа до 18.00 часа.

4. До 06.11.2021 г. включително всеки избирател /чл. 43, ал.1, изр.1 и ал.2 от ИК/ може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник /Приложение № 26 - ПВР/ НС /.

За улеснение на гражданите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 06.11.2021 г. /събота/ от  8.00 часа до 16.30 часа.

 
5. До предаването на избирателните списъци на СИК /13.11.2021 г./ избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление /чл.27, ал.3 и 4 от ИК / до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /Приложение № 27 – ПВР/ НС/.


6. До предаването на избирателните списъците на СИК /13.11.2021 г./ избирател, който е включен в списъка на заличените лица може да подаде заявление /Приложение № 29 - ПВР/ НС/ за изключване от списъка на заличените лица /чл.39, ал.2 - 6 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник лично или чрез електронно заявление през интернет – страницата на общината.

 
7. До предаването на избирателните списъците на СИК /13.11.2021 г./ лица, заявили че ще гласуват извън страната и са заличени в избирателния списък на секцията им по постоянен адрес могат да подадат заявление - декларация до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник за изключване от списъка на заличените лица /Приложение № 28 – ПВР/ НС/ лично или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината /чл.315, ал.2, чл.252 ал.2 във връзка с чл.39, ал.2 от ИК /.


8. В изборния ден /14.11.2021 г./ - избирател, който установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК по постоянния му адрес, но има право да гласува, може да подаде заявление за изключване от списъка на заличените лица до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /Приложение № 31 - ПВР/ НС/. След като му се издаде удостоверение от общината/ кмета на кметството/кметския наместник, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка /Приложение № 33 - ПВР/ НС/ избирателят се вписва в изборния ден от секционната избирателна комисия след представяне на удостоверението и попълване на декларация /Приложение № 32 - ПВР/НС/, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.


9. В изборния ден /14.11.2021 г./ - избирател, който е вписан в избирателен списък за гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги, място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане или плавателен съд под българско знаме, но в изборния ден не се намира в съответното заведение, място или кораб може да гласува в секцията си по постоянния адрес след представяне на удостоверение /Приложение № 24 - ПВР/ НС/ и декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място /Приложение № 32 - ПВР/НС/.


 

ОТ  РЪКОВОДСТВОТО  НА  ОБЩИНА  АВРЕН  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

 За избирателни секции:

с. Аврен, секция № 03 01 00 001,  с. Близнаци, секция № 03 01 00 003, с. Болярци, секция № 03 01 00 004, с. Дъбравино, секция № 03 01 00 005, с. Дъбравино, секция № 03 01 00 006, с. Здравец, секция № 03 01 00 007, с. Казашка река, секция № 03 01 00 008, с. Китка, секция № 03 01 00 009, с. Круша, секция № 03 01 00 0010, с. Приселци, секция № 03 01 00 011, с. Равна гора, секция № 03 01 00 012, с. Садово, секция № 03 01 00 013, с. Синдел, секция № 03 01 00 014, с. Тръстиково, секция № 03 01 00 015, с. Царевци, секция № 03 01 00 016, с. Юнак, секция № 03 01 00 017

с. Бенковски и с. Добри дол, секция № 03 01 00 002


Публикувано на 04.10.2021 г.


Наименование Брой тегления
Prilozenie+N+28-ПВР+НС-+Zayavlenie-deklaracia+po+chl.+315+al.+2-ЦГ.doc 10 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+28-ПВР+НС-+Zayavlenie-deklaracia+po+chl.+315+al.+2-ЦГ.doc"
Prilozenie+N+35-ПВР+НС-+Udostoverenie+glasuvane+drugo+miasto-chl+34-ЦГ (3).doc 9 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+35-ПВР+НС-+Udostoverenie+glasuvane+drugo+miasto-chl+34-ЦГ (3).doc"
Prilozenie+N+34-ПВР+НС-+Zayavlenie-deklaracia+za+izdavane+na+udostoverenie+za+glasuvane+drugo+miasto-chl+34+al+1+2+3-ЦГ.doc 9 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+34-ПВР+НС-+Zayavlenie-deklaracia+za+izdavane+na+udostoverenie+za+glasuvane+drugo+miasto-chl+34+al+1+2+3-ЦГ.doc"
Prilozenie+N+33-ПВР+НС-+Udostoverenie+po+chl.+40+al+2-ЦГ (1).doc 9 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+33-ПВР+НС-+Udostoverenie+po+chl.+40+al+2-ЦГ (1).doc"
Prilozenie+N+32-ПВР+НС-+Deklarazia+neglasuval+na+drugo+miasto-chl+28+al+3-ЦГ (1).doc 9 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+32-ПВР+НС-+Deklarazia+neglasuval+na+drugo+miasto-chl+28+al+3-ЦГ (1).doc"
Prilozenie+N+31-ПВР+НС-+Zayavlenie+izkluchvane+ot+sp+zalicheni+lica+v+izborniya+den+-+chl.+40-ЦГ (1).doc 10 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+31-ПВР+НС-+Zayavlenie+izkluchvane+ot+sp+zalicheni+lica+v+izborniya+den+-+chl.+40-ЦГ (1).doc"
Prilozenie+N+39-ПВР-НС+Zayavlenie+glasuvane+ПСИК-ЕС.doc 10 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+39-ПВР-НС+Zayavlenie+glasuvane+ПСИК-ЕС.doc"
Prilozenie+N+29-ПВР+НС-+Zayavlenie+izkluchvane+spisak+zalicheni-chl+39+al+2-ЦГ (1).doc 10 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+29-ПВР+НС-+Zayavlenie+izkluchvane+spisak+zalicheni-chl+39+al+2-ЦГ (1).doc"
Prilozenie+N+27-ПВР+НС-+Zayavlenie+vpisvane+v+izb+spisak-po+chl.+27,+al.+3+i+4-ЦГ.doc 11 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+27-ПВР+НС-+Zayavlenie+vpisvane+v+izb+spisak-po+chl.+27,+al.+3+i+4-ЦГ.doc"
Prilozenie+N+26-ПВР+НС-+Zayavlenie+za+otstranyavane+nepalnoti+i+greshki+chl+43+al+ЙГ (1).doc 10 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+26-ПВР+НС-+Zayavlenie+za+otstranyavane+nepalnoti+i+greshki+chl+43+al+ЙГ (1).doc"
Prilozenie+N+24-ПВР+НС-+Udostoverenie+po+chl.+28-29+ЙГ (3).doc 9 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+24-ПВР+НС-+Udostoverenie+po+chl.+28-29+ЙГ (3).doc"
Prilozenie+N+30-ПВР+НС-+Zayavlenie+vpisvane+nastoyasht+adres-chl+36+al+1-ЦГ (1).doc 9 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+30-ПВР+НС-+Zayavlenie+vpisvane+nastoyasht+adres-chl+36+al+1-ЦГ (1).doc"

Потърсете в сайта