За избирателите

Дата на публикуване: 08.11.2021 15:55
Избиратели под карантина
могат да гласуват с подвижна избирателна кутия
за изборите на 14 ноември 2021 г.

 

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с подвижни избирателни кутии по смисъла на глава четиринадесета, раздел IX от Изборния кодекс при спазване на всички противоепидемични мерки.

С решение Централна избирателна комисия определи условията и редът за гласуване с подвижна избирателна кутия, включително образуване на секции, подаване на заявления, в т.ч. по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия или съответната община.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс, както и подадено по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия или в общинска администрация – Аврен /kmet@avren.bg/ по адреса, на който избирателят е поставен под задължителна карантина или задължителна изолация.

Избирателите, могат да подадат и е-заявление чрез Портала за достъп до електронни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“. Е-заявлението може да се подаде до изборния ден, включително. Услугата е публикувана на Портала в раздел „Граждански права и правен ред“, секция „Избори 2021".

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник, като не се изисква нотариална заверка.

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 7 избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Централна избирателна комисия  - https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021/

Държавна агенция „Електронно управление“ - https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910007

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява населението, че във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. предоставя телефони за връзка със служители от общината при необходимост от осигуряване на транспорт за извозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
Заявките за транспорт се приемат всеки работен ден включително и в изборния ден на адрес: с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8, община Аврен, област Варна, както и на телефони: 05106/ 24 95 и 05106/7777 от 08.00 до 16.30 часа.
ОБЩИНА АВРЕН


 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Аврен, Област Варна информира избирателите, че във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители  на 14 ноември 2021 г. Районна избирателна комисия – Варна предостави демонстрационна машина за гласуване, за да могат избирателите да се запознаят с начина на гласуване с машината.

Машината ще бъде на разположение в населените места, в които ще се проведе машинно гласуване, както следва:

 

Населено място

Адрес

 

с. Аврен

Информационен център за обслужване на граждани

02.11.2021 г. от 12.30 ч. до 16.00 ч.

08.11.2021 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

12.11.2021 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

с. Бенковски

кметство

04.11.2021 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

10.11.2021 г. от 12.30 ч. до 16.00 ч.

с. Близнаци

читалище

05.11.2021 г. от 12.30 ч. до 16.00 ч.

11.11.2021 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

с. Дъбравино

младежки клуб

03.11.2021 г. от 12.30 ч. до 16.00 ч.

10.11.2021 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

с. Приселци

читалище

05.11.2021 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

11.11.2021 г. от 12.30 ч. до 16.00 ч.

с. Синдел

Клуб на пенсионера

01.11.2021 г. от 12.30 ч. до 16.00 ч.

09.11.2021 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

с. Тръстиково

Клуб на пенсионера

01.11.2021 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

08.11.2021 г. от 12.30 ч. до 16.00 ч.

с. Царевци

Клуб на пенсионера

03.11.2021 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч.

09.11.2021 г. от 12.30 ч. до 16.00 ч.

 

          Община Авренhttps://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/izbiratelite


Наименование Брой тегления
r837-ПВР НС-Zayavlenie karantinirani-pril-ЕС (1).doc 31 Изтегли документ с име "r837-ПВР НС-Zayavlenie karantinirani-pril-ЕС (1).doc"

Потърсете в сайта