Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
с. Синдел

    

 

Кметство с. Синдел

 

Кмет на кметство:Пламен Лазаров

 

– телефон за контакти 05100/2383

 

Селскостопански и горски фонд – 9 730 дка

 

Структуро определящ отрасъл – земеделие, животновъдство

 

Комуникации и инфраструктура – добра пътна връзка, ЖП връзка и ЖП гара, канализационна мрежа, поща, бензиностанция, дрогерия, четири хранителни магазина.

 

Културни институти и паметници на културата – читалище, група за народни песни ,група за модерни танци, библиотека, интересни за посетителите и гостите на селото са пещерите в района на селото, Илан баир, църква "Свето Успение Богородично" строена през1938 г.

 

Образование – СОУ "Свети Свети Кирил и Методий", ЦДГ "Синчец", Читалище "Н.Й.Вапцаров"

 

Възможност за инвестиции – добрите ЖП връзки и близостта до гр. Девня предполагат добри възможности за развитието на частна инициатива. Плодородната почва също предлага възможности за инвестиции в земеделието.

 

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове