Училища

Дата на публикуване: 19.04.2013 16:12
 

училище

 директор

телефон

ел.поща

СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

с. СИНДЕЛ

 

Светла Стойкова

05100 / 22 22

sou_sindel@abv.bg

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” с. АВРЕН

 

Елена Лазарова

05106 / 22 40

ou_avren_01@abv.bg

ОУ  “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

с. ДЪБРАВИНО

 

Емилия Иванова

05106 / 76 49

ou_dybravino@abv.bg

ОУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”

с. ПРИСЕЛЦИ

 

Катя Костова

05105 / 20 70

ou_priselci@abv.bg

ОУ “СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” с. ТРЪСТИКОВО

 

Николай Савов

05100 / 21 13

ousv_sv_kirilimetodii@abv.bg

ОУ  “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”

с. ЦАРЕВЦИ

 

Ирина Рангелова

05100 / 22 15

oy_carevci@abv.bg

ЧСУ „Юрий Гагарин”

СОК Камчия


Снежана Иванова
 

  0877 665 635  gagarin.kamchia@gmail.com

 

 

 

 

 

Потърсете в сайта