Социални услуги

Дата на публикуване: 19.05.2016 14:28

Социално предприятие за обществено хранене в Община Аврен

Официален адрес за кореспонденция:

с.Аврен, п.к. 9135, Община Аврен, Област Варна, ул.”Тодор Ноев” № 6

Работно време:

Понеделник  - Петък

от 08:00 ч. до 12:00 ч.
от 12:30 ч. до 16:30 ч.

Телефони за контакт:

05106 /75 86 –  Айше Османова - Директор „Социално предприятие за обществено хранене в Община Аврен”                          

e-mail: spoh@avren.bg                               


 

Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда по - независим и достоен живот в община Аврен

Официален адрес за кореспонденция:

с.Аврен, п.к. 9135, Община Аврен, Област Варна, ул.“Тодор Ноев" № 6

Работно време:

Понеделник  - Петък

от 08:00 ч. до 12:00 ч.
от 12:30 ч. до 16:30 ч.

Телефон за контакт:

05106/ 23 96

centar_su@avren.bg

 


 

Център за социални услуги за деца и техните семейства

Официален адрес за кореспонденция:

с.Аврен, п.к. 9135, Община Аврен, Област Варна, ул.“Тодор Ноев" № 6

Работно време:

Понеделник  - Петък

от 08:00 ч. до 12:00 ч.
от 12:30 ч. до 16:30 ч.

Телефон за контакт:

05106/ 2700

e-mail: centar_ds@avren.bg

 
Потърсете в сайта