Кметства и кметски наместничества

Дата на публикуване: 22.11.2023 11:20

населено
място

 

кмет /
кметски наместник

 

телефон
за връзка 

 

ел. поща 

с. Бенковски

Емел Юзбеева

05105 / 33 29

benkovski@avren.bg

с. Близнаци

Диян Георгиев

05105 / 41 91

05105 / 45 95

bliznatsi@avren.bg

с. Приселци

Румен Илиев

05105 / 20 60

priselci@avren.bg

с. Здравец

Миглена Желева

05105 / 32 23

zdravets@avren.bg

с. Казашка река

Станимира Радева

05101 / 22 31

kazashkareka@avren.bg

с. Китка

Любомир Любенов

05105 / 53 30

kitka@avren.bg

с. Круша

Недко Минчев

05105 / 53 50

krusha@avren.bg

с. Болярци

Мариана Димитрова

05105 / 50 20

boliarci@avren.bg

с. Равна гора

Руска Желязкова

05105 / 56 56

ravnagora@avren.bg

с. Садово

Севдалина Димитрова

05108 / 22 20

sadovo@avren.bg

с. Синдел

Пламен Лазаров

05100 / 23 83

sindel@avren.bg

с. Царевци

Младен Манолов

05100 / 23 74

tcarevci@avren.bg

с. Тръстиково

Лъчезар Лазаров

05102 / 21 16

trastikovo@avren.bg

с. Дъбравино

Тахир Тахиров

05101 / 22 60

dabravino@avren.bg

с. Юнак

Тодорка Иванова

05101 / 22 15

yunak@avren.bg


Потърсете в сайта